Om als NOB-instructeur de ScubaDoe opleiding te mogen geven, moet men de zogeheten ScubaDoe applicatie hebben bijgewoond. Deze kopcursus wordt verzorgd door NOB-docenten en bestaat uit één dagdeel. Hierin wordt de instructeur voorbereid op het werken met ScubaDoe en jeugd.

Vanaf 2011 vindt er aansluitend op elke 1*instructeuropleiding een ScubaDoe dagdeel plaats. Voor de cursisten is dit facultatief en ook reeds gebrevetteerde instructeurs kunnen hieraan deelnemen. Voor de cursisten zijn er geen extra kosten voor deelname, huidige instructeurs betalen een vergoeding van €20,- voor deelname.

Na afloop wordt automatisch de ScubaDoe bevoegdheid in de ledenadministratie geregistreerd, hiervan ontvang je geen apart bewijs.

Een overzicht van alle ScubaDoe dagdelen vind je in de cursusadministratie van 'Mijn NOB'. Je kunt je daar ook direct inschrijven voor deelname aan een applicatie.